Category: Sanat Akımları

Metafizik Akım Nedir, Ne Demektir?

Sözcük anlamı doğa ötesi ve fizik ötesi olan akım, dinamizmi hareketle anlamlandıran fütürizme karşı ortaya çıkmıştır. 1917 yılında bir araya gelen İtalyan ressamlar Giorgio de Chirico ile Carlo Carra tarafından başlatılmış, 1920’lerin ortasına kadar...

Soyut Sanat Nedir, Ne Demektir?

Soyut anlatım 20. yüzyıl modernizminin başlıca ifade biçimi olmuştur. İzlenimcilerden başlayarak gelişen soyutlama eğilimi, sanatçıların görünen dünyanın gerçekliğinden aşama aşama kopuşunu beraberinde getirmiştir. Bir resmin soyut olabilmesi için doğa gerçeği ile tüm ilişkilerini kesmiş...

Realizm (Gerçekçilik) Nedir, Ne Demektir?

19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan realist akım şimdiki anı ve ortamı yüceltmiş, gerçeği olduğu gibi yansıtmaya çalışmıştır. Gerçekçi anlayış, aynı fotoğrafta olduğu gibi doğaya sadık kalarak aynen yansıtmaktan yanadır. Hayatın neşe ile inançla ve...

Romantizm Nedir, Ne Demektir?

19. yüzyılın ilk yarısında bireyciliği ve idealizmi savunan akım, klasik kuralları yücelten ve otoriteyi temsil eden neoklasisizme bir tepki olarak doğmuştur. Romantizm sanatçılarına göre, insan hayallerine özgürlük tanınmalı, sanatçılar kendilerini istedikleri gibi ifade edebilmelidir....

Barok Sanatının Özellikleri

17-18. yüzyıllar, Rönesans sanatının yerini alan Barok üslup, sanat dünyasına büyük bir serbestlik ve heyecan getirmiştir. Düzgün olmayan inci anlamındaki Barok üslubun en belirgin özelliği son derece ayrıntılı, süslü ve gösterişli olmasıdır. Barok, Roma’da...

Rönesans Sanatının Özellikleri

Eski Yunan ve Roma sanatının yeniden canlandığı bu döneme yeniden doğuş anlamına gelen “Rönesans” adı verilmiştir. 14. yüzyıldan itibaren bazı bilim adamları Antik Grek Roma Dönemi’nin kaybolmuş veya unutulmuş el yazmalarını araştırmış ve yayınlamışlardır....

Gotik Sanatının Özellikleri

Romanesk Dönemi’ni Orta Çağ’ın son büyük aşaması olan “Gotik Dönem” izlemiştir. Roman sanatının öncüsü Almanya iken Gotik sanatın öncüsü Fransa’dır. Gotik üslup Orta Çağ’ın son dönemlerinde Fransa’dan Avrupa’ya yayılan, 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar...