Category: Sanat Nedir?

Müziğin İşlevleri Nelerdir?

Müzik, insanın var olmasından itibaren yaşamının her evresinde yer aldığı için çeşitli işlevlere sahiptir. Bu işlevlerin başında duyguların aktarılması gelir. Müzik aynı zamanda matematiksel bir mantık, disiplin, zamanı kullanma, susma ve diyalog kurma sanatıdır....

İnsan ve Müzik İlişkisi

İnsanın Müzik Yapma Nedenleri İnsanoğlunun bilinçli olarak kullandığı en eski ve en etkileyici ses kaynağı kendisine ait olan sestir. İnsan, kendi sesinin güzelliğini keşfettikçe onu daha güzel bir biçimde kullanmanın yollarını aramış ve bunun...

Müzik Kavramı ve Tanımı

İnsan doğduğu andan itibaren sesleri duymuş ve algılamıştır. Algıladığı bu sesleri çözümlemiş, değerlendirmiş ve giderek bir anlatım biçimine dönüştürmüştür. Seslerin birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde, uyumlu bir şekilde dile getirilmesine müzik denir....

Sanat Terimleri Sözlüğü

A afiş: Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan çoğu resimli duvar ilanı. akım: Sanatta, siyasette veya düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. albüm: Herhangi bir konuyla ilgili kısa açıklamalar...

Sanat Eserinin Temel Kavramları Nelerdir?

Kompozisyon Sanat eserinin önemli unsurlarından olan kompozisyon, çeşitli elemanların homojen bir bütün (ünite) meydana getirecek şekilde birbirleriyle ilişkilendirilerek yan yana getirilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Böylece amaç olan ahenk sağlanmış olur. Sanat eserlerinde olduğu gibi...

Sanatın Türleri Nelerdir?

Sanat, tarih boyunca farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır. Sanat türlerinin sınıflandırılmasında konu, malzeme, teknik gibi yöntemler esas alınmıştır. Günümüzde ise sanat türleri; Plastik Sanatlar, Endüstriyel Sanatlar, Karma, Fonetik ve Ritmik Sanatlar olarak beş grupta sınıflandırmıştır. Görsel...

Soyut Sanat Nedir, Ne Demektir?

Soyut anlatım 20. yüzyıl modernizminin başlıca ifade biçimi olmuştur. İzlenimcilerden başlayarak gelişen soyutlama eğilimi, sanatçıların görünen dünyanın gerçekliğinden aşama aşama kopuşunu beraberinde getirmiştir. Bir resmin soyut olabilmesi için doğa gerçeği ile tüm ilişkilerini kesmiş...