Sanatsal

Pablo Picasso Kimdir?

25 Ekim 1881’de Malaga’da doğmuştur. Müze müdürlüğü yapan babası, aynı zamanda resim öğretmenidir. Babasının da etkisiyle çok genç yaşta, desen ve boyada insanı hayrete düşüren bir olgunluğa erişmiş, henüz 14 yaşındayken tanınmış bir sanat...

Georges Braque Kimdir?

Braque, 1882’de Argenteuil’de doğmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra Paris’te sanat eğitimi almıştır. Sanatçı, bir dönem Othon Friesz (Uton Fıriez) ile birlikte çalışmış, bu dönemde fovist anlayışta resimler yapmıştır. Daha sonra Cezanne’ın eserlerinin etkisiyle geometrik çizim...

Andre Derain Kimdir?

Academie Carriere (Akademi Kariye)’de tanıştığı Matisse ile Güney Fransa’da birlikte çalışmıştır. 1901′de bir sergisini izlediği Van Gogh’tan etkilenmiştir. 1902-1904 yılları arasında askerlik yapan Derain, Van Gogh’un etkisiyle yaptığı eserleri ancak 1905’ten sonra sergileyebilmiştir. 1905’te...

Raoul Dufy Kimdir?

1877’de Le Havre (Lö Av)’da doğan Fransız sanatçı, ilk resim bilgilerini burada edinmiştir. 1900’de Paris’e gelmiş ve Ecole des Beaux-Arts’ta öğrenimine devam etmiştir. Dufy, 25 yaşına kadar Degas’nın etkisinde resimler yapmıştır. 1900’lü yıllar, yenilikçi...

Henri Matisse Kimdir?

Sanatçı, renk ustası sayılan Poussin (Pusen) ve Chardin (Şarden)’den yaptığı kopyalar ve çıplak figür etütleriyle resim çalışmalarına başlamıştır. 1898’de Londra’ya gitmiş, orada Turner (Törnır)’ın sulu boya resimlerinden etkilenmiş, yeni izlenimcilerin resim anlayışını kendine yakın...

Kübizm Nedir, Ne Demektir?

Kübistler, erken Rönesans sanatçısı Giotto’dan bu yana kabul edilen tek bakış noktasını kırmış, resim sanatında hacmi, objeyi çeşitli açılardan göstererek elde etmişlerdir. Kübistler, hacmi önce düşüncelerinde farklı geometrik parçalara bölmüş ve bunları paralel planda...

Fovizm Nedir, Ne Demektir?

Paris’te Sonbahar Salonu’nun 1905 sergisinde Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice Vlaminck (Moris Vilamink) ve başka ressamların resimleri sergileniyordu. İzlenimci akımla birlikte değişen sanat anlayışına yeni yeni alışan sanat izleyicisi, sergilenen resimleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyordu....

Neoempresyonizm (Yeni İzlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

İzlenimcilerin 1886’da düzenledikleri sergide bazı sanatçıların farklı anlayışlara yöneldiği ve akımdan kopmaların başladığı fark edilmiştir. Georges Seurat (Jorj Söra,1859-1891) ve Paul Signac (Pol Sinyak,1863-1934) ise yeni geliştirdikleri üsluplarıyla dikkat çekmiştir. Georges Seurat, optik bilimindeki...

Postempresyonizm (İleri İzlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

İleri izlenimcilik akımı, 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da izlenimcilik akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İleri izlenimci sanatçılar, sanat yaşamlarına izlenimcilikle başlamış ancak bu akımın sınırlarını aşmayı ve resimlerinde özgün anlatıma ulaşmayı amaçlamışlardır. İzlenimciliğin canlı ve...

Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

İzlenimcilik akımı, 1860-1900 yılları arasında Fransa’da ortaya çıkmış, daha sonra tüm Avrupa’yı ve dünyayı etkilemiştir. Birçok sanat akımında olduğu gibi izlenimcilik akımının da adı bir rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. 1874’te Claude Monet (Kulod Mone,...