Sanatsal

Türk Minyatür Sanatının Özellikleri

Türk Minyatür Sanatının Tarihsel Gelişimi Minyatür, el yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlerdir. Minyatürde canlı renkler kullanılır ve derinlik yoktur. Öndeki ve arkadaki...

Önemli Türk Mimarlar Kimlerdir?

Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. 1512 yılında devşirme olarak “Acemi Oğlanlar” mektebine verildi. Yetişme çağı ordu içinde geçti ve birçok savaşa katıldı. 1539 yılında mimarbaşılığa getirildi. Gittiği bölgelerde gördüğü eserleri yakından...

İslam Sanatının Oluşumu

Hz. Muhammed’in vefatından sonra Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde hızla genişleyen İslam Devleti’nin sınırları batıda Atlas Okyanusu’na, doğuda Orta Asya’ya, kuzeyde Anadolu’ya, güneyde Yemen’e kadar ulaşmıştır. Bu fetihler sonucunda Yakın Doğu’daki çeşitli uygarlıklarla...

Uygur Sanatının Özellikleri

Uygurlar, Orta Asya’da refah ve hoşgörünün geliştiği zengin bir kültür oluşturmuşlardır. Maniheizm ve Budizm başta olmak üzere birçok dinî inanışın barış içinde bir arada yaşamasını sağlamışlardır Kutluk Bilge Kağan tarafından 744’te kurulan Uygur Devleti’nin...

Göktürk Sanatının Özellikleri

Asya Hun Devleti’nden sonra Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devleti olan Göktürkler, 552’de Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 659’da yıkılan I. Göktürk Devleti, 682’de II. Göktürk (Kutluk ) Devleti adıyla yeniden kurulmuş; fakat 744’te...

Hun Sanatının Özellikleri

Orta Asya’da Anav, Karasuk, Taştık,Afanesyevo gibi kültürler ile Hun, Göktürk ve Uygurlardan kalan eserler Orta Asya Türk sanatının ilk örneklerini oluşturmaktadır. Bilinen en eski Türk devletini Asya Hunları kurmuştur. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk...