Sanatsal

Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı

Müstakiller Müstakil ressamlardan Refik Epikman, resimde çizgi sağlamlığını ve hacimselliği ön planda tutan bir anlayışı benimser. Zeki Kocamemi, konstrüktif (inşacı) ve kübist ressamlarımızdandır. Üç boyutluluğun plan farklarıyla ele alındığı, hacmin ton ayrımlarıyla oluşturulduğu bu...

Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı

Türk Resim Sanatında Primitifler Batılı anlamdaki resim sanatının primitif örnekleri, peyzaj ve natürmort türünde yağlı boya resimlerdir. Ahmet Ziya Akbulut, Giritli Hüseyin, Fahri Kaptan, Hilmi Kasımpaşalı, Salih Molla, Hüseyin Zekai Paşa vb. ressamlar, doğa...

Sanat Terimleri Sözlüğü

A afiş: Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan çoğu resimli duvar ilanı. akım: Sanatta, siyasette veya düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. albüm: Herhangi bir konuyla ilgili kısa açıklamalar...

Osmanlı Minyatürleri

Osmanlılar Döneminde saraya bağımlı olarak gelişen minyatür sanatının en önemli merkezi İstanbul’dur. Erken Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun genç padişahı, kültürlü ve sanatsever bir kişi olan Fatih, Avrupa’dan bir çok ressamı İstanbul’a getirterek resimlerini yaptırmıştır. Bu...

Bizans Sanatı

Bizans sanatı 395 yılında ikiye bölünen Roma İmparatorluğu’nun doğu parçası olan ve 1453 tarihinde Osmanlı Türkleri tarafından ortadan kaldırılan Bizans Devleti’nin sanatıdır. Bizans sanatı; Roma’dan miras kalan gelenekler, Helenistik Dönem’in bilgileri, Hristiyan inancı, aynı...

Erken Hristiyan Sanatı

Tarihte 1-4. yy. arasındaki bu döneme Erken Hristiyanlık Dönemi, bu dönemde ortaya çıkan sanata da Erken Hristiyan sanatı denir. Erken Hristiyan sanatı, Romalıların egemen oldukları topraklarda (Anadolu, Yunanistan, Mısır, İtalya gibi) ortaya çıkmıştır. Romalıların...

Roma Heykel Sanatı

Yunan uygarlığında tapınaklar için yapılan heykeller, Roma uygarlığında tapınakların yanı sıra diğer yapıları, sokakları, meydanları süslemek için yapılmıştır. Özellikle İmparatorluk Dönemi’nde mimari cephelerin tasarımı heykelle birlikte düşünülmüştür. Ayrıca zafer kazanmış komutanları, başarılı olmuş sporcuları...

Roma Mimarisi

Roma sanatının en çok gelişme gösterdiği alanların başında mimari gelmektedir. Romalılar hakim oldukları topraklarda kendilerine özgü şehir planlamacılığını ve yapı tiplerini yaygınlaştırmaya önem vermişlerdir. Bunu gerçekleştirirken kireç harcı kullandıkları kemer, kubbe ve tonozlarla geniş...

Antik Yunan Heykel Sanatı

Yunan heykel sanatı mimariyle beraber gelişme göstermiş, heykeller tapınakların vazgeçilmez unsurları olmuştur. Arkaik Dönem Arkaik Dönem’de insan vücudu aslına uygun biçimde şekillendirilmiştir. Bu dönemde katı görünümlü, cepheden tasvir edilen genç erkek (kuros) ve genç...

Antik Yunan Mimarisi

Yunan sanatı; tapınakları ve kamu binalarını dekore etmek, savaşlardaki zaferleri anlatmak, önemli kişileri ölümsüzleştirmek ve tanrılarına adaklar sunmak için üretmişlerdir. MÖ 7. ve 6.yy.’da Yunanlılar, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Nil deltasının önemli merkezleri arasındaki...