Sanatsal

Müzik Yazıları: Harfler, Notalar ve Tabulaturlar

Bugün hakkında bilgi sahibi olunan tarihsel müzik yazısı sayısı oldukça sınırlıdır. Bu yazılar hakkındaki bilgi geriye doğru gidildikçe azalır. Hakkında bilgi sahibi olduğumuz müzik yazıları incelendiğinde dizgesel açıdan üç gruba ayrıldıkları görülür (Şekil 3.1,...

Müziğin Temel Ögeleri Nelerdir?

Ritim, melodi ve armoni müziğin içeriğini oluşturur. Müzikte ritim ve melodi iki ana ögedir. Doğadaki her ses müzik değildir. Fakat ses ve ritim beraber kullanıldığında müzik ortaya çıkar. İşitsel sanatlardan olan müzik, zamana dayalı...

İlk Çağ Uygarlıklarında Müzik Kültürü

MÖ 4000 – MS 4. yüzyıl arasında yaşayan uygarlıklar, müziği çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmışlardır. İlk Çağda doğaüstü güçlerle haberleşmek amacıyla yapılan müzik dönemi kapanmış, müzik bilinci dönemi açılmıştır. Sulu tarıma geçişin ve insanın...

Müziğin İşlevleri Nelerdir?

Müzik, insanın var olmasından itibaren yaşamının her evresinde yer aldığı için çeşitli işlevlere sahiptir. Bu işlevlerin başında duyguların aktarılması gelir. Müzik aynı zamanda matematiksel bir mantık, disiplin, zamanı kullanma, susma ve diyalog kurma sanatıdır....

İnsan ve Müzik İlişkisi

İnsanın Müzik Yapma Nedenleri İnsanoğlunun bilinçli olarak kullandığı en eski ve en etkileyici ses kaynağı kendisine ait olan sestir. İnsan, kendi sesinin güzelliğini keşfettikçe onu daha güzel bir biçimde kullanmanın yollarını aramış ve bunun...

Müzik Kavramı ve Tanımı

İnsan doğduğu andan itibaren sesleri duymuş ve algılamıştır. Algıladığı bu sesleri çözümlemiş, değerlendirmiş ve giderek bir anlatım biçimine dönüştürmüştür. Seslerin birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde, uyumlu bir şekilde dile getirilmesine müzik denir....

Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı

Müstakiller Müstakil ressamlardan Refik Epikman, resimde çizgi sağlamlığını ve hacimselliği ön planda tutan bir anlayışı benimser. Zeki Kocamemi, konstrüktif (inşacı) ve kübist ressamlarımızdandır. Üç boyutluluğun plan farklarıyla ele alındığı, hacmin ton ayrımlarıyla oluşturulduğu bu...

Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı

Türk Resim Sanatında Primitifler Batılı anlamdaki resim sanatının primitif örnekleri, peyzaj ve natürmort türünde yağlı boya resimlerdir. Ahmet Ziya Akbulut, Giritli Hüseyin, Fahri Kaptan, Hilmi Kasımpaşalı, Salih Molla, Hüseyin Zekai Paşa vb. ressamlar, doğa...

Sanat Terimleri Sözlüğü

A afiş: Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan çoğu resimli duvar ilanı. akım: Sanatta, siyasette veya düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. albüm: Herhangi bir konuyla ilgili kısa açıklamalar...

Osmanlı Minyatürleri

Osmanlılar Döneminde saraya bağımlı olarak gelişen minyatür sanatının en önemli merkezi İstanbul’dur. Erken Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun genç padişahı, kültürlü ve sanatsever bir kişi olan Fatih, Avrupa’dan bir çok ressamı İstanbul’a getirterek resimlerini yaptırmıştır. Bu...