Sanat Çalışmalarının Çeşitleri

Günlük eğitim programında, özelliklerine göre farklı teknikler gerektiren sanat çalışmalarına, ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda yer verilmelidir. Sanat etkinlikleri birkaç çocuğun bir arada çalıştığı proje çalışmalarına dönüştürülerek de yapılabilir. Her sanat etkinliği, ayrı...

Sanat Çalışmalarının ve Sanat Eğitiminin Önemi

Sanat çalışmaları ve sanat eğitimi okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak eleştirel düşünmesini ve farklı bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan, özgüven ve başarma duygusunu bir arada yaşamasına olanak veren estetik duyarlılık...

Sulu Boya Resim Tekniğinin Detayları

SULUBOYA TEKNİĞİNİN DETAYLARI   Suluboya yapmak için gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: Sulu boya ve paleti Kağıt veya başka bir satıh (bez, tahta vb. su emici satıhlar) Sulu boya fırçası Kağıt germek için sert bir satıh...

Sulu Boya Resim ve Suluboyanın Tarihçesi

Kağıt veya benzeri emici satıh üzerinde tabaka yapmayan su ve sulu boya çeşitleriyle yapılan bir tekniktir. Suluboya tekniği, hızlı düşünmeyi, hızlı hareket etmeyi, güçlü duyumu, sabırlı ve titiz çalışmayı isteyen, hata kabul etmeyen, oldukça...

Modern Türk Tiyatrosu

Cumhuriyet devri: Modern Türk Tiyatrosundan kasıt Cumhuriyetin ilanından günümüze dek olan zamandır.Osmanlı imparatorluğunun çöküşü ve Cumhuriyetin ilanı ile tiyatro gibi kamusal görevini en yaygın biçimde gerçekleştirecek bir sanat dalının gelişmesi için olanaklar hazırlanmıştır.Cumhuriyet döneminin...

Rönesans Dönemi Resim Sanatı

15. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa’da bilim, sanat ve kültür alanında “yeniden doğuş” olarak tanımlanan Rönesans’ın damgasını vurduğu bir dönem oldu. Bu dönemde özellikle İtalya’da hemen hemen her kent kendi sanat anlayışını ve üslubunu...

Girit ve Miken Resim Sanatı

Girit adası çevresinde M.Ö. 3000 sonlarından M.Ö. 2000 yılı sonlarına kadar  süren ve genellikle Yunan öncesi adı verilen büyük ve parlak  bir uygarlık gelişmiştir.Heykel  dalına fazla rağbet edilmemiş olan Girirt sanatında resim ve çok...