Sanatsal

Sulu Boya Resim ve Suluboyanın Tarihçesi

Sulu Boya Resim ve Suluboyanın Tarihçesi

Kağıt veya benzeri emici satıh üzerinde tabaka yapmayan su ve sulu boya çeşitleriyle yapılan bir tekniktir. Suluboya tekniği, hızlı düşünmeyi, hızlı hareket etmeyi, güçlü duyumu, sabırlı ve titiz çalışmayı isteyen, hata kabul etmeyen, oldukça...

Modern Türk Tiyatrosu

Modern Türk Tiyatrosu

Cumhuriyet devri: Modern Türk Tiyatrosundan kasıt Cumhuriyetin ilanından günümüze dek olan zamandır.Osmanlı imparatorluğunun çöküşü ve Cumhuriyetin ilanı ile tiyatro gibi kamusal görevini en yaygın biçimde gerçekleştirecek bir sanat dalının gelişmesi için olanaklar hazırlanmıştır.Cumhuriyet döneminin...

Rönesans Dönemi Resim Sanatı

Rönesans Dönemi Resim Sanatı

15. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa’da bilim, sanat ve kültür alanında “yeniden doğuş” olarak tanımlanan Rönesans’ın damgasını vurduğu bir dönem oldu. Bu dönemde özellikle İtalya’da hemen hemen her kent kendi sanat anlayışını ve üslubunu...

Girit ve Miken Resim Sanatı

Girit ve Miken Resim Sanatı

Girit adası çevresinde M.Ö. 3000 sonlarından M.Ö. 2000 yılı sonlarına kadar  süren ve genellikle Yunan öncesi adı verilen büyük ve parlak  bir uygarlık gelişmiştir.Heykel  dalına fazla rağbet edilmemiş olan Girirt sanatında resim ve çok...

Tragedya Nedir?

Tragedya Nedir?

Klasik tanım olarak tragedye yüceltilmiş sözlerle konuşulan, yüceltilmiş bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle seyircinin korku ve acıma duygularına yönelmesi ve böylece entelektüel arınmaya gittiği oyun türü olarak belirtilmektedir.  Çağdaş tanım...

Sanat Eğitimi

Sanat Eğitimi

Sanat eğitimi yukarıda  yazmış olduğum gibi sadece sanatçı yetiştirme ya da sadece öğrencileri yaratıcı yapma amacı ile verilmemektedir.Sanat eğitiminin en genel amacı her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmektir. İnsanların tabii ki sanatsal yeteneklerini geliştirme...

Empresyonizmde Mekan Olgusu

Empresyonizmde Mekan Olgusu

19. yy.’da oluşan süreçte fotoğrafın bulunması, figür ve çevresinin resimsel yorumuna yepyeni boyutlar kazandıracaktır. Betimlemeci tavrın düzlem ve derinlik yanılsaması adına yaşadığı serüven, fotoğrafın bu değerleri kolayca tespit etmesiyle bir anlamda anlamsız duruma gelerek;...

Resimde Mekan Olgusu

Resimde Mekan Olgusu

Resim tarihi, bir bakıma mekanın temsil edilmesine ilişkin tercihlerin tarihidir. Renk, çizgi, gölge, ışık, perpektif vb. öğeler ile arasında işlevsel bir bağ vardır. Bu öğeler zamanla değişime uğramışlar. Bu nedenle mekanın temsil edilişi de...

Orta Çağ Sanatı

Orta Çağ Sanatı

Ortaçağ sanatı, Hırıstiyanlığın yayıldığı ülkelerde doğmuş ve onun hizmetinde gelişmiş olan dinsel nitelikli bir sanattır. Roma İmparatorluğu 4.yüzyılda Hıristiyan dinini kabulünden sonra ikiye ayrılınca, Ortaçağ sanatı da Batı ve Doğu Hıristiyan Sanatı olmak üzere...

Sanat ve Felsefe İlişkisi

Sanat ve Felsefe İlişkisi

Sanat, bir duygunun, tasarının, ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı, veya, bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanır. Yada sanat; insanların nesnel gerçekliği, estetiksel biçimde yeniden yaratması ve bunu yapabilme yeteneğidir....