Tagged: Anadolu Sanatı

Urartu Sanatı

Urartular, Doğu Anadolu’da MÖ 9-6. yüzyıllar arasında, Van Gölü çevresinde başkenti bugünkü Van (Tuşpa) olan güçlü bir devlet kurmuşlardır Urartu toprakları yüksek ve kayalık dağlarla çevrili düzlüklerden, platolardan, dar ve derin vadilerden meydana gelmiştir....

Lidya Sanatı

İlk Çağ’da Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgeye Lidya adı verilmiştir. Lidyalılar uzun süre Friglerin egemenliğinde kalmıştır. Friglerin zayıflamasıyla Kral Giges önderliğinde başkent Sardes (bugünkü Salihli) olmak üzere kendi devletlerini...

Frig Sanatı

Frigler, MÖ 1.200’lerde Balkanlardan Ege Göçleri sırasında Trakya ve Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir. MÖ 8. yüzyılda Kral Midas zamanında Orta Anadolu’da güçlü bir krallık kurmuşlardır. Başkentleri Polatlı (Ankara) yakınlarındaki Gordion’dur. Kral Midas, bir yandan...

Hitit Sanatı

Anadolu’ya MÖ 2000’li yılların başlarında Kafkasya üzerinden gelen Hititler, Anadolu’nun yerli halkı olarak kabul edilen Hattilerle kaynaşarak bu topraklarda büyük bir uygarlık kurmuşlardır. Başlangıçta feodal beyliklerden oluşan Hititler, MÖ 1.700-1.200 yılları arasında Orta Anadolu’da...