Tagged: Babil Sanatı

Babil Sanatı

Sami ırkından gelen Amurrular, MÖ 2000 dolaylarında Babil kentine yerleşmişler ve zamanla Asurluları egemenlikleri alarak Babil Devleti’ni kurmuşlardır. Güney Mezopotamya’da uzun süre varlığını sürdüren Krallık; Eski, Orta ve Yeni Babil Krallığı olmak üzere üç...