Tagged: Dadaizm Ne Demektir

Dada Hareketi (Dadaizm) Nedir, Ne Demektir?

1. Dünya Savaşı’nın yıkıcılığıyla birlikte geleneksel sanatın işlevini yerine getirmediği fark edilmiş ve birtakım insanların tekelinde oluşan bir süreç hâline gelen sanat, hayattan bağlarını neredeyse koparmıştır. Tarihsel süreçte yaşanan olayları öğrenmek, bireyin yaşama ve...