Tagged: Göktürk Sanatında Mimari

Göktürk Sanatının Özellikleri

Asya Hun Devleti’nden sonra Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devleti olan Göktürkler, 552’de Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 659’da yıkılan I. Göktürk Devleti, 682’de II. Göktürk (Kutluk ) Devleti adıyla yeniden kurulmuş; fakat 744’te...