Tagged: Hun Sanatında Mimari

Hun Sanatının Özellikleri

Orta Asya’da Anav, Karasuk, Taştık, Afanesyevo gibi kültürler ile Hun, Göktürk ve Uygurlardan kalan eserler Orta Asya Türk sanatının ilk örneklerini oluşturmaktadır. Bilinen en eski Türk devletini Asya Hunları kurmuştur. Asya Hun Devleti’nin bilinen...