Tagged: Müziğin Temel Ögeleri Nelerdir

Müziğin Temel Ögeleri Nelerdir?

Ritim, melodi ve armoni müziğin içeriğini oluşturur. Müzikte ritim ve melodi iki ana ögedir. Doğadaki her ses müzik değildir. Fakat ses ve ritim beraber kullanıldığında müzik ortaya çıkar. İşitsel sanatlardan olan müzik, zamana dayalı...