Tagged: Neumlar nedir

Müzik Yazıları: Harfler, Notalar ve Tabulaturlar

Bugün hakkında bilgi sahibi olunan tarihsel müzik yazısı sayısı oldukça sınırlıdır. Bu yazılar hakkındaki bilgi geriye doğru gidildikçe azalır. Hakkında bilgi sahibi olduğumuz müzik yazıları incelendiğinde dizgesel açıdan üç gruba ayrıldıkları görülür (Şekil 3.1,...