Tagged: Şeker Ahmet Paşa Kuşağı

Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı

Türk Resim Sanatında Primitifler Batılı anlamdaki resim sanatının primitif örnekleri, peyzaj ve natürmort türünde yağlı boya resimlerdir. Ahmet Ziya Akbulut, Giritli Hüseyin, Fahri Kaptan, Hilmi Kasımpaşalı, Salih Molla, Hüseyin Zekai Paşa vb. ressamlar, doğa...