Tagged: Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu’daki Önemli Kültür Merkezleri nelerdir

Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu’daki Önemli Kültür Merkezleri

Yapılan araştırmalar sonucunda Anadolu’da Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar ulaşan birçok yerleşim yeri tespit edilmiştir. Bu yerleşim yerleri çağlar boyunca yaşam alanı olarak kullanıldığı için buralarda farklı kültürlere ait birçok kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Bu...