Tagged: Türk İslam Sanatları

Türk Heykel Sanatının Özellikleri

Türk sanatında heykel geleneği balbal adı verilen mezar taşlarına kadar uzanır. 19. yüzyıl sonlarına kadar heykel sanatı dinin de etkisiyle mimariye bağlı taş süslemeciliği şeklinde gelişme göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma etkisi ile resim sanatında...