Tagged: Uygur sanatı nedir

Uygur Sanatının Özellikleri

Uygurlar, Orta Asya’da refah ve hoşgörünün geliştiği zengin bir kültür oluşturmuşlardır. Maniheizm ve Budizm başta olmak üzere birçok dinî inanışın barış içinde bir arada yaşamasını sağlamışlardır Kutluk Bilge Kağan tarafından 744’te kurulan Uygur Devleti’nin...