Tagged: Yeni Dışavurumculuk Ne Demektir

Yeni Dışavurumculuk (Neoekspresyonizm) Nedir, Ne Demektir?

Yeni dışavurumculuk 1970’lerden itibaren Avrupa’ da ve ABD’de gündeme gelen yeni resimsel yaklaşımların tümünü tanımlamak için kullanılmıştır. Akımın özünde, 1960-1980 arası sürece damga vuran kavramsal yaklaşımlara tepki vardır. Yeni dışavurumcular, kaba sanattan etkilenmiş ve...