Category: Heykel

Yunan Heykel Sanatı

Yunnalılar ilk zamanlarda kil,taş,kemik,fildişi tunç gibi maddelerden ilkel heykelcilikler ortaya koymuşlar ve zamanla bunu gerçekleştirmişlerdir. B.C.7.YY`dan itibaren  anıtsal taş mimarlığının ortaya çıkması ve taş tapınaklarının yapılması bu yapıların alınlılık,metop ve frizlerinin kabartmalarla süslenmesi senda`ların...

Arkaik Heykel Nedir?

Grekler, Tanrıların, mitolojik yaratıkların ve kültle ilgili konuların ifade ve tasvir edilmesine önem vermişler ve bu da sanatın gelişmesine yardımcı olmuştur.   Heykeltıraşlığın doğal ölçüde olan ilk eserleriyle birlikte gözüken Kore ve Kuros heykelleri...

Heykel Nedir, Heykel Nasıl Yapılır?

Çeşitli maddelerden herhangi bir hayvan, insan veya eşyanın üç boyutlu olarak yapılan şekline heykel denir. Heykel adı genellikle tam vücutlu olan yapıtlara denir. Heykellerin etrafı tamamen boş olup bir yere dayanmazlar, etraflarında dolaşılabilir. Bele...

Kabartma Rölyef Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir yüzey üzerine kabartılmış şekillerin çevresi serbest olmayıp arka taraflarından o yüzeye yapışıp bulunan oyma ve heykel işlerine kabartma rölyef denir. Bunların düzenlenecek kadar kabartılı hafif olanlarına basık yarım kabartma ya da alçak kabartma,...

Gian Lorenzo Bernini Kimdir?

Gian Lorenzo Bernini, 1598-1680 yılları arasında yaşamış Barok dönemi sanatçısıdır. Barok Çağ’ın en ünlü heykelcisidir. Resim, heykel ve mimarlık gibi çeşitli sanat dallarında yapıtları vardır. Sanatçı, Barok üslubun belirgin nitelikleri olan büyüklük ve görkemi...

Bunarotti Michelangelo Kimdir?

Bunarotti Michelangelo, 1475-1564 yılları arasında yaşamış Rönesans sanatçısıdır. İtalyan Rönesansı’nda mimar, ressam, heykeltıraş, ve şair olarak her dalda başarılı olmuş çok yönlü bir sanatçıdır. Büyük bir anatomi ustası olan sanatçının yaptığı heykellerde bol ve...

Lorenzo Ghiberti Kimdir?

Lorenzo Ghiberti, 1378-1455 yılları arasında yaşamış Rönesans sanatçısıdır. Rönesans öncesi dönemde heykel ve metal çalışmaları ile bilinen İtalyan sanatçı, erken dönem İtalyan Rönesans ustalarındandır. Ghiberti (Ciberti) o güne kadar mimar ve ressamların vermeye çalıştıkları...