Category: Klasik Türk İslam Sanatı

Türk Heykel Sanatının Özellikleri

Türk sanatında heykel geleneği balbal adı verilen mezar taşlarına kadar uzanır. 19. yüzyıl sonlarına kadar heykel sanatı dinin de etkisiyle mimariye bağlı taş süslemeciliği şeklinde gelişme göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma etkisi ile resim sanatında...

Türk Minyatür Sanatının Özellikleri

Türk Minyatür Sanatının Tarihsel Gelişimi Minyatür, el yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlerdir. Minyatürde canlı renkler kullanılır ve derinlik yoktur. Öndeki ve arkadaki...

Önemli Türk Mimarlar Kimlerdir?

Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. 1512 yılında devşirme olarak “Acemi Oğlanlar” mektebine verildi. Yetişme çağı ordu içinde geçti ve birçok savaşa katıldı. 1539 yılında mimarbaşılığa getirildi. Gittiği bölgelerde gördüğü eserleri yakından...

İslam Sanatının Oluşumu

Hz. Muhammed’in vefatından sonra Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde hızla genişleyen İslam Devleti’nin sınırları batıda Atlas Okyanusu’na, doğuda Orta Asya’ya, kuzeyde Anadolu’ya, güneyde Yemen’e kadar ulaşmıştır. Bu fetihler sonucunda Yakın Doğu’daki çeşitli uygarlıklarla...