Category: Orta Asya Türk Sanatı

Uygur Sanatının Özellikleri

Uygurlar, Orta Asya’da refah ve hoşgörünün geliştiği zengin bir kültür oluşturmuşlardır. Maniheizm ve Budizm başta olmak üzere birçok dinî inanışın barış içinde bir arada yaşamasını sağlamışlardır Kutluk Bilge Kağan tarafından 744’te kurulan Uygur Devleti’nin...

Göktürk Sanatının Özellikleri

Asya Hun Devleti’nden sonra Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devleti olan Göktürkler, 552’de Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 659’da yıkılan I. Göktürk Devleti, 682’de II. Göktürk (Kutluk ) Devleti adıyla yeniden kurulmuş; fakat 744’te...

Hun Sanatının Özellikleri

Orta Asya’da Anav, Karasuk, Taştık, Afanesyevo gibi kültürler ile Hun, Göktürk ve Uygurlardan kalan eserler Orta Asya Türk sanatının ilk örneklerini oluşturmaktadır. Bilinen en eski Türk devletini Asya Hunları kurmuştur. Asya Hun Devleti’nin bilinen...