Category: Resim

Sulu Boya Resim Tekniğinin Detayları

SULUBOYA TEKNİĞİNİN DETAYLARI   Suluboya yapmak için gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: Sulu boya ve paleti Kağıt veya başka bir satıh (bez, tahta vb. su emici satıhlar) Sulu boya fırçası Kağıt germek için sert bir satıh...

Sulu Boya Resim ve Suluboyanın Tarihçesi

Kağıt veya benzeri emici satıh üzerinde tabaka yapmayan su ve sulu boya çeşitleriyle yapılan bir tekniktir. Suluboya tekniği, hızlı düşünmeyi, hızlı hareket etmeyi, güçlü duyumu, sabırlı ve titiz çalışmayı isteyen, hata kabul etmeyen, oldukça...

Rönesans Dönemi Resim Sanatı

15. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa’da bilim, sanat ve kültür alanında “yeniden doğuş” olarak tanımlanan Rönesans’ın damgasını vurduğu bir dönem oldu. Bu dönemde özellikle İtalya’da hemen hemen her kent kendi sanat anlayışını ve üslubunu...

Girit ve Miken Resim Sanatı

Girit adası çevresinde M.Ö. 3000 sonlarından M.Ö. 2000 yılı sonlarına kadar  süren ve genellikle Yunan öncesi adı verilen büyük ve parlak  bir uygarlık gelişmiştir.Heykel  dalına fazla rağbet edilmemiş olan Girirt sanatında resim ve çok...

Yağlı Boya Resim Nasıl Yapılır?

Yağlı boya yapımı çok zor değildir. Sorun, pigmenti (yani toz halindeki boya maddesini) bezir yağı içinde sulandırmak ve mermer bir yüzey üzerinde ezmektir. Eski büyük ustalar için güç olan şey saf ve kaliteli ürünler...

Yağlı Boya Resim Sanatının Tarihsel Gelişimi

Günümüzde amatör yada profesyonel bir sanatçı kendi boyalarını kendisi mi yapmalıdır? Çoğu öğretim görevlisinin buna cevabı “Hayır” dır. Ama yine de  bazıları çok şükür ki pek azı ticari olarak üretilen boyaların kalitesinde kesin bir...

Anadolu’ya Göç Öncesi Türk Resim Sanatı

M.S. 9.yy’den itibaren Türk hükümdarlarının Orta ve Yakındoğu bölgelerinde, Irak, Mısır, Afganistan, İran, Hindistan gibi ülkelerde egemen duruma geçmeleri, Türk resim sanatına ait özelliklerin bu çevrelerde etkin olmasın sağlamıştır. Bütün bu ülkelerin resim sanatında,...

Resimde Sürrealizm, Sürrealist Resim

Sürrealist adıyla ortaya çıkan sanatçılar birçok modern ressamın resimdeki biçimsel niteliklere verdiği önemin aksine, resmin konusuna, anlattığı şeye önem vermişlerdir. Sürrealist resmin, düş türünden anlamsız bir hikayeyi anlatmasını ve seyircide şaşkınlık yaratacak, onu sarsacak...

Renk Kuramı Nedir? Gördüğümüz Şeyi Neden Severiz?

Çizgi, desen, şekil ve diğer birkaç unsurla birlikte renk, sanat eserini oluşturan temel yapı taşlarından biridir. Renk, eserin havasını değiştirmek için kullanılabilir, izleyicinin gözünü paletin belli bir noktasına çeker ve bir sanat eserindeki çeşitli...