Category: Sanat Akımları

Romantizm Nedir, Ne Demektir?

19. yüzyılın ilk yarısında bireyciliği ve idealizmi savunan akım, klasik kuralları yücelten ve otoriteyi temsil eden neoklasisizme bir tepki olarak doğmuştur. Romantizm sanatçılarına göre, insan hayallerine özgürlük tanınmalı, sanatçılar kendilerini istedikleri gibi ifade edebilmelidir....

Barok Sanatının Özellikleri

17-18. yüzyıllar, Rönesans sanatının yerini alan Barok üslup, sanat dünyasına büyük bir serbestlik ve heyecan getirmiştir. Düzgün olmayan inci anlamındaki Barok üslubun en belirgin özelliği son derece ayrıntılı, süslü ve gösterişli olmasıdır. Barok, Roma’da...

Rönesans Sanatının Özellikleri

Eski Yunan ve Roma sanatının yeniden canlandığı bu döneme yeniden doğuş anlamına gelen “Rönesans” adı verilmiştir. 14. yüzyıldan itibaren bazı bilim adamları Antik Grek Roma Dönemi’nin kaybolmuş veya unutulmuş el yazmalarını araştırmış ve yayınlamışlardır....

Gotik Sanatının Özellikleri

Romanesk Dönemi’ni Orta Çağ’ın son büyük aşaması olan “Gotik Dönem” izlemiştir. Roman sanatının öncüsü Almanya iken Gotik sanatın öncüsü Fransa’dır. Gotik üslup Orta Çağ’ın son dönemlerinde Fransa’dan Avrupa’ya yayılan, 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar...

Postmodernizm Nedir, Ne Demektir?

Postmodern kavramı, tarihçi Arnold Toynbe (Arnılt Toynbi) tarafından ilk defa 1939’da kullanılmıştır. 1940 ve 1950’lerden beri edebiyat, görsel sanatlar, müzik, mimari, felsefe vb. alanlarda görülen ve hâlâ devam eden süreci tamamlanmamış ilerlemeleri ve değişiklikleri...

Yeni Gerçekçilik (Neorealizm) Nedir, Ne Demektir?

2. Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda Avrupa sanatında Dada hareketinin devamı ve mirasçısı kabul edilebilecek çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır. Bu akımların Dada hareketinin ruhunu taşıyıp taşımadığı hâlâ tartışma konusudur. Yeni gerçekçilik akımı da pop sanatı...