Category: Sanat Eğitimi

Sanat Çalışmalarının Çeşitleri

Günlük eğitim programında, özelliklerine göre farklı teknikler gerektiren sanat çalışmalarına, ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda yer verilmelidir. Sanat etkinlikleri birkaç çocuğun bir arada çalıştığı proje çalışmalarına dönüştürülerek de yapılabilir. Her sanat etkinliği, ayrı...

Sanat Çalışmalarının ve Sanat Eğitiminin Önemi

Sanat çalışmaları ve sanat eğitimi okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak eleştirel düşünmesini ve farklı bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan, özgüven ve başarma duygusunu bir arada yaşamasına olanak veren estetik duyarlılık...