Category: Sanat Tarihi

Antik Yunan Mimarisi

Yunan sanatı; tapınakları ve kamu binalarını dekore etmek, savaşlardaki zaferleri anlatmak, önemli kişileri ölümsüzleştirmek ve tanrılarına adaklar sunmak için üretmişlerdir. MÖ 7. ve 6.yy.’da Yunanlılar, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Nil deltasının önemli merkezleri arasındaki...

Urartu Sanatı

Urartular, Doğu Anadolu’da MÖ 9-6. yüzyıllar arasında, Van Gölü çevresinde başkenti bugünkü Van (Tuşpa) olan güçlü bir devlet kurmuşlardır Urartu toprakları yüksek ve kayalık dağlarla çevrili düzlüklerden, platolardan, dar ve derin vadilerden meydana gelmiştir....

Lidya Sanatı

İlk Çağ’da Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgeye Lidya adı verilmiştir. Lidyalılar uzun süre Friglerin egemenliğinde kalmıştır. Friglerin zayıflamasıyla Kral Giges önderliğinde başkent Sardes (bugünkü Salihli) olmak üzere kendi devletlerini...

Frig Sanatı

Frigler, MÖ 1.200’lerde Balkanlardan Ege Göçleri sırasında Trakya ve Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir. MÖ 8. yüzyılda Kral Midas zamanında Orta Anadolu’da güçlü bir krallık kurmuşlardır. Başkentleri Polatlı (Ankara) yakınlarındaki Gordion’dur. Kral Midas, bir yandan...

Hitit Sanatı

Anadolu’ya MÖ 2000’li yılların başlarında Kafkasya üzerinden gelen Hititler, Anadolu’nun yerli halkı olarak kabul edilen Hattilerle kaynaşarak bu topraklarda büyük bir uygarlık kurmuşlardır. Başlangıçta feodal beyliklerden oluşan Hititler, MÖ 1.700-1.200 yılları arasında Orta Anadolu’da...

Mısır Sanatı

Mezopotamya’da olduğu gibi Mısır’da da tarımda doğanın yarattığı bu su taşkınlarından yaşam bulan vadide görkemli Mısır kültürü oluşmuştur. Nil; tarımda, yaşamda ve inançta Mısır uygarlığının tümü anlamına gelir. Nil Vadisi’nin batı sınırını dağlık olan...

Elam Sanatı

Mezopotamya’nın güneydoğusundaki yüksek bölgelere Elam adı verilmiştir. MÖ 3000 yıllarında Elam Bölgesi’nde çeşitli prenslikler kurulmuştur. Bu prensliklerin her birinin ayrı bir hükümdarı vardır. MÖ 2700’lü yıllarda tüm prenslikler birleşerek Elam Devleti kurulmuş ve devletin...

Babil Sanatı

Sami ırkından gelen Amurrular, MÖ 2000 dolaylarında Babil kentine yerleşmişler ve zamanla Asurluları egemenlikleri alarak Babil Devleti’ni kurmuşlardır. Güney Mezopotamya’da uzun süre varlığını sürdüren Krallık; Eski, Orta ve Yeni Babil Krallığı olmak üzere üç...

Asur Sanatı

Akadların ve arkasından da Amurruların gelişinden itibaren yavaş yavaş Mezopotamya’nın tümüne yayılan Sami kökenli toplumlar, iki bölgede uzun süre devam edecek siyasal ve kültürel merkezler oluşturmuşlardır. Bu merkezlerden kuzeyde yer alan Asur, güneyde eski...

Akad Sanatı

Suriye’den Fırat Nehri’ni izleyerek Sümer ülkesine gelmiş olan Sami kökenli Akadlar’ın, Mezopotamya’ya göçlerinin başlangıcı konusunda yeterince bilgi yoktur. Fakat göçlerinin yüzyıllarca sürdüğü anlaşılmaktadır. Akadlar, egemen bir güç haline gelinceye kadar Sümer kent kültürünü özümsemiş...