Category: Sanat Tarihi

Sümer Sanatı

Mezopotamya’da ilk sanat eserlerini meydana getirenler, MÖ 4000’li yıllarda göçlerle gelerek bu topraklara yerleşen Sümerlerdir. İndus Nehri veya Kafkasya üzerinden geldikleri tahmin edilen Sümerlerin bu bölgeye gelmeleri, Yakındoğu’nun siyasal yapısını ve kültürünü derinden etkilemiştir....

Anadolu’da Tarih Öncesi Çağlarda Sanat

Sanat, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanın yaşam mücadelesi, yaşadığı çevre, yaşam şeklinde meydana gelen değişimler, ihtiyaçlar vb. faktörler sanatın doğmasında, gelişmesinde ve şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle insanlığın serüvenine...

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Sanat tarihi, yapıtın oluşturulduğu ortama bağlıdır ve sosyokültürel düzen içinde yaratma sürecinin ve sanat eserinin araştırılmasını sağlar. Sanat tarihi içerisinde yer alan herhangi bir nesnenin incelenmesi, beraberinde birçok bilim ve sanat dalının da işin...

Türk Resim Sanatının Özellikleri

İlk Dönem Ressamları Türk resim sanatını 19. yüzyıla kadar geleneksel tekniklerle yapılan, renk, mekân ve perspektif açısından üsluplaşmış betimlemeler olan duvar resimleri ve minyatürler oluşturmaktadır. Bu dönemde, Osmanlıda ekonomik, siyasal, toplumsal ve askerî alanlarda...

Türk Heykel Sanatının Özellikleri

Türk sanatında heykel geleneği balbal adı verilen mezar taşlarına kadar uzanır. 19. yüzyıl sonlarına kadar heykel sanatı dinin de etkisiyle mimariye bağlı taş süslemeciliği şeklinde gelişme göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma etkisi ile resim sanatında...

Türk Minyatür Sanatının Özellikleri

Türk Minyatür Sanatının Tarihsel Gelişimi Minyatür, el yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlerdir. Minyatürde canlı renkler kullanılır ve derinlik yoktur. Öndeki ve arkadaki...