Category: Sanat Tarihi

Sümer Sanatı

Mezopotamya’da ilk sanat eserlerini meydana getirenler, MÖ 4000’li yıllarda göçlerle gelerek bu topraklara yerleşen Sümerlerdir. İndus Nehri veya Kafkasya üzerinden geldikleri tahmin edilen Sümerlerin bu bölgeye gelmeleri, Yakındoğu’nun siyasal yapısını ve kültürünü derinden etkilemiştir....

Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu’daki Önemli Kültür Merkezleri

Yapılan araştırmalar sonucunda Anadolu’da Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar ulaşan birçok yerleşim yeri tespit edilmiştir. Bu yerleşim yerleri çağlar boyunca yaşam alanı olarak kullanıldığı için buralarda farklı kültürlere ait birçok kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Bu...

Anadolu’da Tarih Öncesi Çağlarda Sanat

Sanat, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanın yaşam mücadelesi, yaşadığı çevre, yaşam şeklinde meydana gelen değişimler, ihtiyaçlar vb. faktörler sanatın doğmasında, gelişmesinde ve şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle insanlığın serüvenine...

Türk Minyatür Sanatının Özellikleri

Türk Minyatür Sanatının Tarihsel Gelişimi Minyatür, el yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlerdir. Minyatürde canlı renkler kullanılır ve derinlik yoktur. Öndeki ve arkadaki...