Category: Sanat Tarihi

İslam Sanatının Oluşumu

Hz. Muhammed’in vefatından sonra Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde hızla genişleyen İslam Devleti’nin sınırları batıda Atlas Okyanusu’na, doğuda Orta Asya’ya, kuzeyde Anadolu’ya, güneyde Yemen’e kadar ulaşmıştır. Bu fetihler sonucunda Yakın Doğu’daki çeşitli uygarlıklarla...

Uygur Sanatının Özellikleri

Uygurlar, Orta Asya’da refah ve hoşgörünün geliştiği zengin bir kültür oluşturmuşlardır. Maniheizm ve Budizm başta olmak üzere birçok dinî inanışın barış içinde bir arada yaşamasını sağlamışlardır Kutluk Bilge Kağan tarafından 744’te kurulan Uygur Devleti’nin...

Göktürk Sanatının Özellikleri

Asya Hun Devleti’nden sonra Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devleti olan Göktürkler, 552’de Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 659’da yıkılan I. Göktürk Devleti, 682’de II. Göktürk (Kutluk ) Devleti adıyla yeniden kurulmuş; fakat 744’te...

Hun Sanatının Özellikleri

Orta Asya’da Anav, Karasuk, Taştık, Afanesyevo gibi kültürler ile Hun, Göktürk ve Uygurlardan kalan eserler Orta Asya Türk sanatının ilk örneklerini oluşturmaktadır. Bilinen en eski Türk devletini Asya Hunları kurmuştur. Asya Hun Devleti’nin bilinen...

Metafizik Akım Nedir, Ne Demektir?

Sözcük anlamı doğa ötesi ve fizik ötesi olan akım, dinamizmi hareketle anlamlandıran fütürizme karşı ortaya çıkmıştır. 1917 yılında bir araya gelen İtalyan ressamlar Giorgio de Chirico ile Carlo Carra tarafından başlatılmış, 1920’lerin ortasına kadar...

Romantizm Nedir, Ne Demektir?

19. yüzyılın ilk yarısında bireyciliği ve idealizmi savunan akım, klasik kuralları yücelten ve otoriteyi temsil eden neoklasisizme bir tepki olarak doğmuştur. Romantizm sanatçılarına göre, insan hayallerine özgürlük tanınmalı, sanatçılar kendilerini istedikleri gibi ifade edebilmelidir....