Category: Sanatçılar

Ömer Kavur Filmleri

1974’den beri çektiği filmlerle, yerli sinema sanayii’nin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışan Ömer Kavur’un filmleri belli bir sınıfa konamıyor. Çağdaş Türk sinemasının başlıca şahsiyetlerinden birisi olan Kavur, ideolojik olarak işlenmiş, samimi ve toplumsal filmleriyle 80’lerden...

Nagy MOHOLY Kimdir?

Macar kökenli ressam ve heykelci. Bauhausta öğretmenlik yapmış. Fotoğraf,tiyatro ve endüstriyel tasarım alanında etkinlik göstermiştir. Avant Garde grubunun kurulmasında etkin olmuştur. Maleviç, Elkissitski ve Gabo’nun etkisine girmiştir. Işık sanatı bağlamında deneysel yapıtlar üretmiştir. Yapımcı...

Jean TINGUELY Kimdir?

Makineler kullanarak hareketlendirdiği heykellerinde endüstri dünyasının korkularını sergilemiştir.[1] Bazı yapıtları ışık ve elektromagnetik güçler hareket ettirmektedir. Bu sanatın teknoloji ile buluşması, kaynaşması olayıdır. Tinguely çizgilerle soyut resim yapan matemachine meydana getirmekle bu tür çalışmaların...

Nicolas SCHOEFER Kimdir?

Kinetizmin temel malzemesi olan mekan–ışık–zaman–dinanizmin ilkelerini ortaya koyan Nicholas akımının kurucusu olarak da kabul edilir.  Sopistike aygıtlar tasarlayan Schoefer birçok duyuyla beslenen yapıtlar önerir. Macar kökenli Fransız heykelci ve deneysel sanatçı heykellerinde devinim ve...

Naum GABO Kimdir?

Rus heykelcidir. Antonie Pevsner’in kardeşidir. Heykele teknolojik bir duyarlılıkla yaklaşmış ve bu anlayış içinde soyut ve matematiksel biçimler üretmiştir. 1915’de bir dizi baş heykelleri yapmıştır. Ağaç ve ince metal tabakalar kullanılarak kübist eğilimli heykelleri...

Alexander Calder Kimdir?

ABD’li heykelci ve ressam. Geliştirdiği Mobil’lerle heykel alanına hareket kavramını sokan sanatçıdır. 1923’de Newyork’ta sokak ve metrodaki insanların eskizlerini yapan Calder, tek bir çizgiyle hareket duygusunu yaratabilmiştir. Sirklerden de esinlenerek hayvan, akrobat ve palyaçoları...

José Clemente OROZCO Kimdir?

José  Clemente  OROZCO, 23 Kasım 1883’de Meksika’nın Jaliso Eyaleti’nde Ciudad Guzman’da dünyaya geldi. Önce tarım uzmanı ve mimarî ressam oldu; sonra San Carlos Akademisi’ne girdi. 1910 yılında Doktor Atl, (Avrupa ülkelerine uzun bir seyahat...

Alfred Sisley Kimdir?

(30 Ekim 1839, Paris – 29 Ocak 1899, Moret – sur – Loing, Fransa) Fransız İzlenimciliğinin kurucularından sayılan ressam. Varlıklı bir İngiliz ailenin  oğluydu. Sanatçı Paris’te doğdu. Ailesi ticaretle uğraşıyordu. Oğullarının da ticarete yönelmesini...

Le Nain Kardeşler Kimdir?

Fransız ressam kardeşler : Antoine   (Laon, 1588 ‘e   doğru – Paris, 1648), Louis      (Laon, 1593 ‘e   doğru – Paris, 1648) ve Mathieu (Laon, 1607 ‘ye doğru – Paris, 1677). Le Nain kardeşlerin yaptıkları gerçekçi...

William Hogarth’ın Sanat Tarihindeki Yeri

1697 yılında Londra’da doğan Hogarth,  sanat yaşamına Thornhill’in yanında gravürcü ve resimleyici olarak başlamıştır.(1) On beş yaşında bir çırak olarak kitap resimlemeleri için bakır üstüne gravür yaparak işe başlamıştır.(2) Bir gümüş ustasının yanında çalışan...