Category: Sanatçılar

Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı

Müstakiller Müstakil ressamlardan Refik Epikman, resimde çizgi sağlamlığını ve hacimselliği ön planda tutan bir anlayışı benimser. Zeki Kocamemi, konstrüktif (inşacı) ve kübist ressamlarımızdandır. Üç boyutluluğun plan farklarıyla ele alındığı, hacmin ton ayrımlarıyla oluşturulduğu bu...

Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı

Türk Resim Sanatında Primitifler Batılı anlamdaki resim sanatının primitif örnekleri, peyzaj ve natürmort türünde yağlı boya resimlerdir. Ahmet Ziya Akbulut, Giritli Hüseyin, Fahri Kaptan, Hilmi Kasımpaşalı, Salih Molla, Hüseyin Zekai Paşa vb. ressamlar, doğa...

Michelangelo Merisi Caravaggio Kimdir?

Michelangelo Merisi Caravaggio, 1571-1610 yılları arasında yaşamış Barok dönemi sanatçısıdır. Barok resmin en önemli sanatçılarından Caravagio, kısa yaşamına sığdırdığı birbirinden başarılı yapıtlarla haklı bir üne kavuşmuştur. Uyumlu hareketler, etkileyici yüz ifadeleriyle seyirciyi etkileyen güçlü...

Jan Vermeer Van Delft Kimdir?

Jan Vermeer Van Delft, 1632-1675 yılları arasında yaşamış Barok dönemi sanatçısıdır. Hollandalı ressam tablolarına günlük ve durağan Kuzey Avrupa hayatını yansıtmıştır. Yapıtlarının çoğunda ev işleriyle uğraşan ya da günlük olayları yaşayan insanları konu almıştır....

Diego Velazquez Kimdir?

Diego Velazquez, 1599-1660 yılları arasında yaşamış Barok dönemi sanatçısıdır. 17. yüzyıl İspanyol Barok Dönemi’nin bir saray ressamıdır. Sanatçının İspanya’daki başlıca görevi kral ve ailesini resmetmektir. Resimlerindeki üslup, insanların herhangi bir anını mümkün olduğunca doğal...

Harmensz Van Rijn Rembrandt Kimdir?

Harmensz Van Rijn Rembrandt, 1606 – 1669 yılları arasında yaşamış Barok dönemi sanatçısıdır. Hollandalı ressam ve baskı ustası, ışığın en büyük sanatçılarından Rembrandt, ününü öncelikle portreleriyle sağlamıştır. Resimlerinde her figür karanlık bir çevreye sahiptir...

Peter Paul Rubens Kimdir?

Peter Paul Rubens, 1577-1640 yılları arasında yaşamış Barok dönemi sanatçısıdır. Barok sanatın en güçlü temsilcilerinden Hollandalı ressam, İtalya’ya giderek orada saray ressamı olarak çalışmıştır. Sanat yaşamı boyunca insan vücudunun olağan görüntüsünü bir şiirsellikle işleyerek...