Category: Sinema

Ömer Kavur Filmleri

1974’den beri çektiği filmlerle, yerli sinema sanayii’nin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışan Ömer Kavur’un filmleri belli bir sınıfa konamıyor. Çağdaş Türk sinemasının başlıca şahsiyetlerinden birisi olan Kavur, ideolojik olarak işlenmiş, samimi ve toplumsal filmleriyle 80’lerden...

Türk Sinemasında Kenar Öyküleri

Laleli’de Bir Azize filmi kent görüntüleriyle açılır. Gecedir, çoğunluğunu erkeklerin doldurduğu caddeler görülmektedir. Arabalar, neonlar, McDonalds gibi uluslararası sermayenin tanıdık markaları, imitasyon / taklit mallar satan dükkanlar, marketler, büfeler vardır caddelerde. Tuhaf bir müzik...

Türk Sinemasında Değişen Koşullar

Ulusal sinemalar – kendi deyişleriyle ve onlara rağmen – birkaç açıdan tanımlanabilir. İlki, iç piyasanın koşullarına göre üretilmesiyle, ekonomik olarak; ikincisi, metnin biçimsel ve sui generis özellikleri (Higson, 1989:42) ve son olarak, Hollywood karşıtlığıyla...

Bağımsız Hollywood Filmlerinin Biçimsel Özellikleri

Bağımsız-Hollywood  sineması, anlatım biçimi olarak Hollywood dışında gelişmesine karşın bugün yine Hollywood’un bir parçasıdır. Bu, oyuncularından-teknik imkânlarından faydalanması ve Hollywood firmaları tarafından dağıtılmasıyla ilgili olduğu gibi, Hollywood’un tüm dünyada sinemayla özdeşleşerek ulusal sinemalar “öteki”...

Türk Sinemasında Sansür

Türkiye’de film sansürü yetkisinin TBMM Hükümeti kurulduktan sonra  valilikler tarafından kullanıldığı görülür.Bu system 9 Haziran 1932 tarihli ‘Sinema filmlerinin kontrolüne ait talimname’nin yürürlüğe girmesine kadar devam etmiştir.Film sansürünü merkezileştiren talimname ,26 Aralık 1933’de eklenen...

Türkiye’de Sinema Akımları

Dünyada yaşanan olaylar, ekonomik krizler, dünya savaşlar, ülke buhranları tüm sanat türlerinde olduğu gibi sinemada da ve onun gelişiminde de etkili olmuştur. Aynı durum, ülkelerin kendi içindeki sinema gelişimleri için de söz konusudur. Toplumsal...

Sinemada Akımlar ve Dünyadan Örnekler

Fransız Devriminin sanat akımlarını ortaya çıkarması kadar, Sanayi Devriminin de sinema endüstrisinin kurulmasında etkisi ve önemi son derece büyüktür. Gözün sinemaya temel teşkil eden algısal özelliği, fotoğrafın bulunmasından daha eski dönemlerde de bilinen bir...

Nuri Bilge Ceylan Sineması

Nuri Bilge Ceylan’ın sinema dilini yaratan unsurların içinde, anlatıdan çok fotoğrafın durağan ve estetik görünümlerinin öne çıktığı söylenebilir. Fotoğrafçılıkla mesleğe başlayan Ceylan, bu formasyondan getirdiği bakış açısını, özellikle ilk filmlerinin anlatısını oluşturmakta kullanmıştır denilebilir....

Türk Sineması

Sinema ait olduğu toplumdan, kültürden ve ekonomiden beslenen bir sanat dalıdır, bu bağlamda bir toplumun geçirmiş olduğu ekonomik, sosyolojik ve kültürel gelişmeler de sinemasına yansımaktadır. Türk sineması da şartlar el verdiği ölçüde bu toplumsal...