Category: Türk İslam Sanatı Tarihi

Atatürk ve Sanat

Atatürk ve Sanat

Genç Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında ve Kurtuluş Savaşı için başlama gongunu çaldığında ne arkasında donanımlı, tam teçhizatlı bir ordu, ne bir büyük rütbe, ne bir dini sıfat, ne de tonlarca külçe altın vardı. O...

İslam’ın Sanata ve Estetiğe Bakışı

İslam’ın Sanata ve Estetiğe Bakışı

a. İnsanda güzellik ve sanat duygusunun fıtriliği: İnsanı en iyi tanımanın en iyi metotlarından birisi; ona iyi bir gözlemci sıfatıyla bakmak, hareketlerini kontrol etmektir. Ona böyle bir nazarla baktığımızda insanın, biri maddî, diğeri ruhî...