Category: Türk İslam Sanatı Tarihi

İslam’ın Sanata ve Estetiğe Bakışı

a. İnsanda güzellik ve sanat duygusunun fıtriliği: İnsanı en iyi tanımanın en iyi metotlarından birisi; ona iyi bir gözlemci sıfatıyla bakmak, hareketlerini kontrol etmektir. Ona böyle bir nazarla baktığımızda insanın, biri maddî, diğeri ruhî...