Sanatsal

Çokluk (Fluxus) Sanatı Nedir, Ne Demektir?

Fluxus, 1960’ların başında önceleri müzikle başlayıp diğer sanat dallarını da etkileyen, New York‘ta ortaya çıkmış sanat hareketidir. Daha sonraları Avrupa ve Japonya’ya yayılmıştır. Latince “akmak” anlamındaki sözcük, ABD’li sanatçı George Maciunas tarafından John Cage...

Kavramsal Sanat Nedir, Ne Demektir?

1960’lı yıllarda sanatta nesneyi betimlemekten vazgeçip düşünceyi ön plana çıkaran yeni bir sanat görüşü ortaya çıkmıştır. Buna göre sanat eserinin maddi varlığı ve biçiminin yerini kavramsal düşünce almıştır. Kavramsal sanat, ilk kez 1960’ta Sol...

Minimalist Sanat Nedir, Ne Demektir?

Minimalist sanat terimini ilk kez Alman düşünür Richard Wolheim, “içeriği en aza indirilmiş, sadeleştirilmiş sanat” anlamında 1961’de, Art Magazin adlı dergide yayımlanan makalesinde kullanmıştır. 1960’lı yıllarda son derece basitleşip yalınlaşan heykeli ifade eden minimalist...

Hareket Sanatı (Kinetik Sanat) Nedir, Ne Demektir?

Bilimsel bir terim olan “kinetik”, güzel sanatlarda ilk defa 1920’de Naum Gabo ve Antoine Pevsner’in ortaklaşa yazdığı “Gerçekçi Bildirge”de kullanılmıştır. Daha önce ise resim ve heykeldeki hareket ifadesi, “dinamik” terimiyle karşılanmıştır. 1950’den sonra sanat...

Optik Sanat (Op Art) Nedir, Ne Demektir?

Optik sanat, 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da geç resimsel soyutlama akımına karşı ortaya çıkan ve optik yanılsamaya dayalı anlatım biçimidir. Akımın ilk hareketleri, bazı sanatçıların Dadaizm akımının canlandırılmasını önlemek ve informelin ötesine geçmek adına...

Foto Gerçekçilik (Hiperrealizm) Nedir, Ne Demektir?

1960’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkan foto gerçekçilik akımı için hiper gerçekçilik (hyper realism), süper gerçekçilik (super realism), keskin odak gerçekçiliği (sharp focus realism) gibi adlar da kullanılmaktadır. Sanatçılar, üzerinde çalıştıkları fotoğrafı hiç değiştirmeden, herhangi...

Oluşum (Happening) Sanatı Nedir, Ne Demektir?

1950’li yılların sonlarına doğru Avrupa ve ABD’de ilk örnekleri görülen oluşum sanatı, zamanla yaygınlaşmaya başlamıştır. Oluşum sanatını resmî olarak tanımlayan hiçbir bildiri, makale veya manifesto olmadığından farklı ve belirli disiplinlerden uzak biçimlerde uygulanabilir. Oluşum...

Pop Sanatı (Pop Art) Nedir, Ne Demektir?

Pop sanatı, önce İngiltere’de, ardından da ABD’de birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan, var olan malzeme ve nesneleri kullanarak tüketim dünyasına göndermede bulunan bir akımdır. Pop sanatı çalışmalarında toplumda tanınan, ilgi duyulan kişi ve nesnelere...

Çağdaş Mimari

İlk ve Orta Çağ mimarisinin genel özellikleri kilise, mabet gibi dinî yapılardan izlenmektedir. Rönesans ve Barok Dönem mimarisinin genel özellikleri ise dinî yapıların yanında saray ve şatolarda görülmektedir. 19. yüzyılda sanayi devrimindeki gelişmelere bağlı...

Çağdaş Heykel Sanatı

Çağdaş heykel sanatını geleneksel heykel sanatından ayıran en önemli özellikler arasında konuların daha özgürce seçilmesi ve teknolojideki gelişmeler sayesinde olanakların gelişmesi sayılabilir. Heykel sanatında bilinen doğa formları özgür bir biçimde işlenmiş ve sanatçının iç...