Sanat ve Estetik Arasındaki İlişki

Yaşamın içinden çıkan bir etkinlik olan sanat insanlık tarihi kadar eski ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur. İnsanoğlu bu olguyu görme, sezme ve eser ortaya çıkarma şeklinde gerçekleştirmiştir. Bunu gerçekleştirirken duygu ve...

Postmodernizm Nedir, Ne Demektir?

Postmodern kavramı, tarihçi Arnold Toynbe (Arnılt Toynbi) tarafından ilk defa 1939’da kullanılmıştır. 1940 ve 1950’lerden beri edebiyat, görsel sanatlar, müzik, mimari, felsefe vb. alanlarda görülen ve hâlâ devam eden süreci tamamlanmamış ilerlemeleri ve değişiklikleri...

Yeni Gerçekçilik (Neorealizm) Nedir, Ne Demektir?

2. Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda Avrupa sanatında Dada hareketinin devamı ve mirasçısı kabul edilebilecek çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır. Bu akımların Dada hareketinin ruhunu taşıyıp taşımadığı hâlâ tartışma konusudur. Yeni gerçekçilik akımı da pop sanatı...

Gösteri (Performans) Sanatı Nedir, Ne Demektir?

Gösteri sanatı, 1960’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkıp 1970’lere kadar kavramsal sanatla bağlantılı olarak devam etmiştir. Gösteri sanatının kökleri; 20. yüzyılın başındaki Dada hareketinin anarşist, 1920-1930’lu yılların sürrealist ve fütürist performanslarına hatta Jackson Pollock’un...

Çokluk (Fluxus) Sanatı Nedir, Ne Demektir?

Fluxus, 1960’ların başında önceleri müzikle başlayıp diğer sanat dallarını da etkileyen, New York‘ta ortaya çıkmış sanat hareketidir. Daha sonraları Avrupa ve Japonya’ya yayılmıştır. Latince “akmak” anlamındaki sözcük, ABD’li sanatçı George Maciunas tarafından John Cage...

Kavramsal Sanat Nedir, Ne Demektir?

1960’lı yıllarda sanatta nesneyi betimlemekten vazgeçip düşünceyi ön plana çıkaran yeni bir sanat görüşü ortaya çıkmıştır. Buna göre sanat eserinin maddi varlığı ve biçiminin yerini kavramsal düşünce almıştır. Kavramsal sanat, ilk kez 1960’ta Sol...

Minimalist Sanat Nedir, Ne Demektir?

Minimalist sanat terimini ilk kez Alman düşünür Richard Wolheim, “içeriği en aza indirilmiş, sadeleştirilmiş sanat” anlamında 1961’de, Art Magazin adlı dergide yayımlanan makalesinde kullanmıştır. 1960’lı yıllarda son derece basitleşip yalınlaşan heykeli ifade eden minimalist...

Hareket Sanatı (Kinetik Sanat) Nedir, Ne Demektir?

Bilimsel bir terim olan “kinetik”, güzel sanatlarda ilk defa 1920’de Naum Gabo ve Antoine Pevsner’in ortaklaşa yazdığı “Gerçekçi Bildirge”de kullanılmıştır. Daha önce ise resim ve heykeldeki hareket ifadesi, “dinamik” terimiyle karşılanmıştır. 1950’den sonra sanat...

Optik Sanat (Op Art) Nedir, Ne Demektir?

Optik sanat, 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da geç resimsel soyutlama akımına karşı ortaya çıkan ve optik yanılsamaya dayalı anlatım biçimidir. Akımın ilk hareketleri, bazı sanatçıların Dadaizm akımının canlandırılmasını önlemek ve informelin ötesine geçmek adına...