Soyut Ekspresyonizm (Soyut Dışavurumculuk) Nedir, Ne Demektir?

Dışavurumculuk, 1905’te Almanya’da ortaya çıkan ve 1925’e kadar devam eden bir akımdır. Soyut dışavurum tanımlamasında “dışavurum” sözcüğünün açıklanması gereklidir. Soyut dışavurumculuğun alt yapısını, dışavurumculuk sanat akımının oluşturduğu söylenebilir. Her iki akımın da en belirgin...

Mavi Atlı (Der Blaue Reiter) Nedir, Ne Demektir?

1909’da genç avangart sanatçıları bir araya toplayan “Münih Yeni Sanatçılar Derneği” kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri Vassily Kandinsky, Alexei von Javlensky (Aleksei fon Jovlinskay), Alexander (Aleksandır) Kanoldt, Adolf Erbslöh ve Gabriele Münter’dir. Bu sanatçılar, uluslararası...

Köprü (Die Brücke) Nedir, Ne Demektir?

1905’te Almanya’nın Dresden kentinde, dört mimarlık öğrenci, dışavurumcu Köprü grubu kurulmuştur. Almanya’daki kültür yaşamının değişiminde dönüm noktası kabul edilen grubun üyeleri; Ernst Ludwig Kirchner (Kirşner), Fritz Bleyl (Firitz Bılayl), Erich Heckel (Erik Hekel) ve...

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir, Ne Demektir?

Ekspresyonizm teriminin Almanya’da yayımlanan “Soyutlama ve Etki” adlı kitabın yazarı Worringer tarafından ilk olarak 1911’de kullanıldığı ileri sürülmektedir. Buna karşılık ilk olarak 1910’da Paul Casier (Kasiye)’ye yöneltilen bir soru üzerine Pechstein (Peştayn)’ın resmi için...

Giacomo Balla Kimdir?

İtalyan ressam Giacomo Balla, 1871’de Torino’da doğmuştur. Sanatçı, on dört yaşına kadar bir litografi atölyesinde çalışmış, aynı zamanda akşam sanat okuluna devam etmiştir. 1895’te annesiyle birlikte Roma’ya taşınan sanatçı, burada kendi başına çalışmaya devam...

Umberto Boccioni Kimdir?

İtalyan ressam ve heykeltıraş Umberto Boccioni, 1898’den sonra yaşamaya başladığı Roma’da bir afi ş ressamından ve akademide canlı modelden çalışarak resim eğitimi almıştır. 1900’de tanıştığı Severini ile 1907’de Giocoma Balla’nın atölyesinde çalışırken yeni izlenimcilik...

Fütürizm (Gelecekçilik) Nedir, Ne Demektir?

Fütürizm, Paris’te yayımlanan Figaro gazetesinin 20 Şubat 1909 tarihli baskısında, İtalyan şair ve yazar Filippo Tommaso Marinetti’nin yazdığı bir bildiriyle dünyaya duyurulmuştur. Marinetti, bildirisinde hızı ve saldırganlığı, yurtseverlik ile savaşı yücelterek geçmişle bütün bağların...

Pablo Picasso Kimdir?

25 Ekim 1881’de Malaga’da doğmuştur. Müze müdürlüğü yapan babası, aynı zamanda resim öğretmenidir. Babasının da etkisiyle çok genç yaşta, desen ve boyada insanı hayrete düşüren bir olgunluğa erişmiş, henüz 14 yaşındayken tanınmış bir sanat...

Georges Braque Kimdir?

Braque, 1882’de Argenteuil’de doğmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra Paris’te sanat eğitimi almıştır. Sanatçı, bir dönem Othon Friesz (Uton Fıriez) ile birlikte çalışmış, bu dönemde fovist anlayışta resimler yapmıştır. Daha sonra Cezanne’ın eserlerinin etkisiyle geometrik çizim...

Andre Derain Kimdir?

Academie Carriere (Akademi Kariye)’de tanıştığı Matisse ile Güney Fransa’da birlikte çalışmıştır. 1901′de bir sergisini izlediği Van Gogh’tan etkilenmiştir. 1902-1904 yılları arasında askerlik yapan Derain, Van Gogh’un etkisiyle yaptığı eserleri ancak 1905’ten sonra sergileyebilmiştir. 1905’te...