Akadlarda Sanat, Akad Sanatı

Mimarlığı hakkında bir bilgiye sahip değiliz ama heykel sanatının oldukça yüksek bir düzeyde olduğunu görürüz. Akad devletinin başında  tanrılaştırılmış bir kral bulunmaktadır. Plastik anlatıma  ve süslemeye çok önem verilmiştir. Kabartmaların konusu  kahramanlıktır. Üzerinde daima...

Sümerler’de Sanat, Sümer Sanatı

Sümer heykeltıraşlığı Sümer sanatında önemli bir yer tutar. Heykellerle ortak tip dolgun çehre,oval yüz, iri gözler, kalın kaşlar,sıkı kapatılmıs bir ağız biçimdedir. Ufukta bulunan bir kadın başı buna tipik bir örnektir. Sümerli heykeltıraş için...

Mezopotamya’da Sanat, Mezopotamya Sanatı

Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki  ki bölgede yasanların bıraktığı eserlere Mezopotamya  sanatı oluşmuştur. Bölgenin eklim malzeme ve yasam koşulları  nedeniyle  sanatları Mısır kadar genişlemiştir.  Mezopotamya sanatı da  bütün o çağ insanları gibi  tapınak doğrusu...

Dadaizm ve Sürrealizm İlişkisi

1916 yılında  Zurich’de bir grup sanatçı ve yazar Cabaret Voltaire’i kurmuşlar ve Dada adını vermişlerdir. Dada hareketi Amerika’da, Almaya’da, savaş sonrası Fransa’da geçerli olmuştur. Savaş sonu Paris Dada’nın merkezi olmuş, Breton, Aragon, Eluard gibi...

Sürrealist Devrimler

Bir  sanat akımının belirgin ürünleri olan yazılı ve çizili yapıtlar, broşürler, bildiriler ve dergiler, yani bir grubun birlikte sürdürdüğü yaşamın canlılığını yansıtan her şey, açıkça ortaya çıkabildiği halde, o akımın gelişimde önemli rol oynamış...

Sanat ve Toplum İlişkisi

Sanat, insanoğlunun ortaya çıkışıyla birlikte kendini ifade etme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Paleotik dönemdeki mağara resimlerinden günümüze değin sanat sürekli olarak evrim geçirmektedir. Evrimin gerçekleşmesinde bir çok faktör ele alınabilir. Bunlar; savaşlar, dinler ve...

İslam Hat Sanatı

Hazret-i Muhammet’den (s.a.v), Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonra, İslam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek mimarlık, bezeme gibi önemli sanat kolu olmuştur. Bu yazının...

Sanatta Ölçümün Özgürleşmesi

Hafta arası herhangi bir gün bir sanat müzesine giden meraklı, girişten başlayan çeşitli koleksiyonlarla karşılaşır. Bunlar genel olarak çok eski dönemlerden başlar ve günümüze kadar “Sanat ” denen olayın tarihini yansıtırlar. Antik dönem, klasik...

Ömer Kavur Filmleri

1974’den beri çektiği filmlerle, yerli sinema sanayii’nin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışan Ömer Kavur’un filmleri belli bir sınıfa konamıyor. Çağdaş Türk sinemasının başlıca şahsiyetlerinden birisi olan Kavur, ideolojik olarak işlenmiş, samimi ve toplumsal filmleriyle 80’lerden...

Karadeniz Halk Müziğinin Yerel Özellikleri Nelerdir?

Karadenizlilerin, tüm vücudu titreterek, silkerek ve “ha uşak ha” diyerek oynadıkları horon; günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.. Horon onların mutluluğunun simgesidir. Horon oynarken yapılan bu figürlerin denizden tutulmuş balığı simgelediği öne sürülür. Karadeniz’de oynanan...