Sanatsal

İslam Hat Sanatı

İslam Hat Sanatı

Hazret-i Muhammet’den (s.a.v), Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonra, İslam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek mimarlık, bezeme gibi önemli sanat kolu olmuştur. Bu yazının...

Sanatta Ölçümün Özgürleşmesi

Sanatta Ölçümün Özgürleşmesi

Hafta arası herhangi bir gün bir sanat müzesine giden meraklı, girişten başlayan çeşitli koleksiyonlarla karşılaşır. Bunlar genel olarak çok eski dönemlerden başlar ve günümüze kadar “Sanat ” denen olayın tarihini yansıtırlar. Antik dönem, klasik...

Ömer Kavur Filmleri

Ömer Kavur Filmleri

1974’den beri çektiği filmlerle, yerli sinema sanayii’nin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışan Ömer Kavur’un filmleri belli bir sınıfa konamıyor. Çağdaş Türk sinemasının başlıca şahsiyetlerinden birisi olan Kavur, ideolojik olarak işlenmiş, samimi ve toplumsal filmleriyle 80’lerden...

Karadeniz Halk Müziğinin Yerel Özellikleri Nelerdir?

Karadeniz Halk Müziğinin Yerel Özellikleri Nelerdir?

Karadenizlilerin, tüm vücudu titreterek, silkerek ve “ha uşak ha” diyerek oynadıkları horon; günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.. Horon onların mutluluğunun simgesidir. Horon oynarken yapılan bu figürlerin denizden tutulmuş balığı simgelediği öne sürülür. Karadeniz’de oynanan...

Arkaik Heykel Nedir?

Arkaik Heykel Nedir?

Grekler, Tanrıların, mitolojik yaratıkların ve kültle ilgili konuların ifade ve tasvir edilmesine önem vermişler ve bu da sanatın gelişmesine yardımcı olmuştur.   Heykeltıraşlığın doğal ölçüde olan ilk eserleriyle birlikte gözüken Kore ve Kuros heykelleri...

Maniyerizm Nedir?

Maniyerizm Nedir?

Rönesanas sanatının büyük ustası Leonardo, 1516’da Fransa Kralı 1. François’nın çağrılısı olarak Fransa’ya gitmiş ve kralın Amboise yakınında kendisine verdiği şatoya yerleşmiştir. Son çalışmalarını burada yapan sanatçı, ancak 1519’a kadar yaşamıştır. Ertesi yıl, ıtalyan...

Türkmen Döneminde Minyatür Sanatı

Türkmen Döneminde Minyatür Sanatı

SAFEVİ EKOLÜ Safeviler zamanında nakış sanatının merkezi, Horasan’dan Tebriz’e geçiyor. Herat’da ayrı bir merkez olarak devam ediyor. Bu çığırın başında Bihzad geliyor. 1510 sıralarında Safevilerden Şah İsmail (1502-1524) Herat’ı zaptedince, Bihzad Tebriz’e geçer ve...

Timur Döneminde Minyatür Sanatı

Timur Döneminde Minyatür Sanatı

HERAT EKOLÜ Bağdat’ı 1401’de zapteden Timur, yazılı kaynaklardan öğrendiğimize göre, birçok ressamı Bağdat’tan yanına alarak yeni kültür merkezi olan Semerkand’a götürmüştür. Timur’dan sonra gelenler, resmi teşvik hususunda daha az gayret göstermediler, ama sanat merkezi...

İlhanlı Devleti’nde Minyatür Sanatı

İlhanlı Devleti’nde Minyatür Sanatı

ŞİRAZ EKOLÜ Moğol devrinin bilinen ilk resimli yazması İbni Bahtişun’un meşhur Menafiul-Hayvan adlı eserinin Farsça nüshasıdır. 1295 yıllarında Tebriz’de hazırlanan bu eser, New York Pierpont Morgan Library’de bulunmaktadır. Yazmadaki, değişik ellerden çıkan doksan dört...

Selçuklularda Minyatür Sanatı

Selçuklularda Minyatür Sanatı

BAĞDAT EKOLÜ Resimli kitap sanatı Batı Türkistan’da gelişmiş, Selçuklu Başbuğlarının emrinde çalışan Uygur yazıcıları tarafından İran bölgesine sokulmuş, Bağdat’a yayılarak, Avrupa’nın “Bağdat Çığırı” diye andıkları çığırı açmıştır. Selçuklular devrindeki minyatürlerin, egemenlikleri altında bulunan yerlerde,...