Nicolas SCHOEFER Kimdir?

Kinetizmin temel malzemesi olan mekan–ışık–zaman–dinanizmin ilkelerini ortaya koyan Nicholas akımının kurucusu olarak da kabul edilir.  Sopistike aygıtlar tasarlayan Schoefer birçok duyuyla beslenen yapıtlar önerir. Macar kökenli Fransız heykelci ve deneysel sanatçı heykellerinde devinim ve...

Naum GABO Kimdir?

Rus heykelcidir. Antonie Pevsner’in kardeşidir. Heykele teknolojik bir duyarlılıkla yaklaşmış ve bu anlayış içinde soyut ve matematiksel biçimler üretmiştir. 1915’de bir dizi baş heykelleri yapmıştır. Ağaç ve ince metal tabakalar kullanılarak kübist eğilimli heykelleri...

Alexander Calder Kimdir?

ABD’li heykelci ve ressam. Geliştirdiği Mobil’lerle heykel alanına hareket kavramını sokan sanatçıdır. 1923’de Newyork’ta sokak ve metrodaki insanların eskizlerini yapan Calder, tek bir çizgiyle hareket duygusunu yaratabilmiştir. Sirklerden de esinlenerek hayvan, akrobat ve palyaçoları...

Kinetik Sanat Nedir?

Hareket olaylarını inceleyen bilim dalıdır. 20. yy.’ da Amerika’ da doğmuş olan Op’art duran yada hareket halinde bulunan objelerin retina ile algılanması olayı denemelerini konu edinen bir sanat türüdür. Optik deyimi hareket olayını da...

Kinetik Sanatın Türleri Nelerdir?

1974’de Frank J.Malina hazırladığı Kinetik Art : Theory And Practice (Kinetik Sanat : kuram ve uygulama) adlı kitapta, Kinetik Sanat’ın kapsamını parçaları mekanik yöntemle hareketli kılan üç boyutlu nesne ve kuruluşlar olarak tanımlamış, ayrıca...

Kinetik Sanatın Başlangıcı

Bauhaus, Rus Konstrüktivistleri, De Stilj hareketi ve daha yakın dönemlerden Alexandre Calder bu akımın kaynağını oluşturmaktadır. Kinetik sanat ilk kez konstrüktivistlerce ortaya atılmış ve bu sanat düşüncesini Pevsner ve Gabo kardeşler manifestolarında şöyle savunuyorlardı....

Keramik Sanatı, Keramik Nedir, Nasıl Yapılır?

Günlük işlerde kullanılan çeşitli toprak kaplara genel bir adla keramik ya da seramik denilir. Bu kaplar, öteki kullanım eşyaları gibi biçim ve süslemeleriyle birer sanat değeri taşıyabilir, dolayısıyla sanat tarihi araştırmalarına konu olur ve...

Heykel Nedir, Heykel Nasıl Yapılır?

Çeşitli maddelerden herhangi bir hayvan, insan veya eşyanın üç boyutlu olarak yapılan şekline heykel denir. Heykel adı genellikle tam vücutlu olan yapıtlara denir. Heykellerin etrafı tamamen boş olup bir yere dayanmazlar, etraflarında dolaşılabilir. Bele...

Kabartma Rölyef Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir yüzey üzerine kabartılmış şekillerin çevresi serbest olmayıp arka taraflarından o yüzeye yapışıp bulunan oyma ve heykel işlerine kabartma rölyef denir. Bunların düzenlenecek kadar kabartılı hafif olanlarına basık yarım kabartma ya da alçak kabartma,...

José Clemente OROZCO Kimdir?

José  Clemente  OROZCO, 23 Kasım 1883’de Meksika’nın Jaliso Eyaleti’nde Ciudad Guzman’da dünyaya geldi. Önce tarım uzmanı ve mimarî ressam oldu; sonra San Carlos Akademisi’ne girdi. 1910 yılında Doktor Atl, (Avrupa ülkelerine uzun bir seyahat...