Sanatsal

Kinetik Sanatın Başlangıcı

Kinetik Sanatın Başlangıcı

Bauhaus, Rus Konstrüktivistleri, De Stilj hareketi ve daha yakın dönemlerden Alexandre Calder bu akımın kaynağını oluşturmaktadır. Kinetik sanat ilk kez konstrüktivistlerce ortaya atılmış ve bu sanat düşüncesini Pevsner ve Gabo kardeşler manifestolarında şöyle savunuyorlardı....

Keramik Sanatı, Keramik Nedir, Nasıl Yapılır?

Keramik Sanatı, Keramik Nedir, Nasıl Yapılır?

Günlük işlerde kullanılan çeşitli toprak kaplara genel bir adla keramik ya da seramik denilir. Bu kaplar, öteki kullanım eşyaları gibi biçim ve süslemeleriyle birer sanat değeri taşıyabilir, dolayısıyla sanat tarihi araştırmalarına konu olur ve...

Heykel Nedir, Heykel Nasıl Yapılır?

Heykel Nedir, Heykel Nasıl Yapılır?

Çeşitli maddelerden herhangi bir hayvan, insan veya eşyanın üç boyutlu olarak yapılan şekline heykel denir. Heykel adı genellikle tam vücutlu olan yapıtlara denir. Heykellerin etrafı tamamen boş olup bir yere dayanmazlar, etraflarında dolaşılabilir. Bele...

Kabartma Rölyef Nedir, Nasıl Yapılır?

Kabartma Rölyef Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir yüzey üzerine kabartılmış şekillerin çevresi serbest olmayıp arka taraflarından o yüzeye yapışıp bulunan oyma ve heykel işlerine kabartma rölyef denir. Bunların düzenlenecek kadar kabartılı hafif olanlarına basık yarım kabartma ya da alçak kabartma,...

José Clemente OROZCO Kimdir?

José Clemente OROZCO Kimdir?

José  Clemente  OROZCO, 23 Kasım 1883’de Meksika’nın Jaliso Eyaleti’nde Ciudad Guzman’da dünyaya geldi. Önce tarım uzmanı ve mimarî ressam oldu; sonra San Carlos Akademisi’ne girdi. 1910 yılında Doktor Atl, (Avrupa ülkelerine uzun bir seyahat...

Fotoğraf Nedir?

Fotoğraf Nedir?

Sözlük anlamıyla fotoğraf, Metin SÖZEN’in şu ifadeleriyle anlatılır: “Görüntünün bir mercekler sistemi aracılığıyla eczalı duyar kart üzerinde sabitleştirilmesiyle oluşan resimdir.”[1]  Dar anlamda fotoğraf böyle tanımlanıyor. Fakat fotoğraf asıl izahı, onun işlevselliği ve sanatsal yönlerinin...

Soyut Sanat Nedir?

Soyut Sanat Nedir?

Abstrakt sanat da denilmektedir. Doğa görüntülerine bağlı olmayan sanat. 20.yy.’ın resim ve heykel anlayışında yeni bir dünya görüşüdür. Soyut sanat, eşya, doğa ve canlıların görünüşlerinden faydalanmayı reddedip, resimde renk, çizgi ve düzlemleri düzenleyerek bunlarla...

Din ve Mitolojinin Sanatsal Önemi

Din ve Mitolojinin Sanatsal Önemi

Tarihsel akış içerisinde güzel sanatların bünyesindeki sanatçılar, sanat yapıtlarının birbirleri ile ve başka kültür çevrelerinin yapıtları ile ilişkilerini inceleyip resimlerine yansıttılar. Her milletin kendine göre bir mitolojisi vardır. Türk, Mısır, Yunan, Hint, Çin, İran...

Ebru Sanatı, Tarihçesi ve Ebrunun Yapımı

Ebru Sanatı, Tarihçesi ve Ebrunun Yapımı

Türk el sanatının önemli bir dalı olan ebruculuğun hangi tarihte başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ebruya çok eski tarihli el yazması kitapların yan kağıtlarında (kapak ile kitabı birbirine bağlayan kağıt) rastlıyoruz. Fakat bu kitaplar yüzyıllardan...

Ebru Sanatının Tarihçesi

Ebru Sanatının Tarihçesi

Türk el sanatının önemli bir dalı olan ebruculuğun hangi tarihte başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ebruya çok eski tarihli el yazması kitapların yan kağıtlarında (kapak ile kitabı birbirine bağlayan kağıt) rastlıyoruz. Fakat bu kitaplar yüzyıllardan...