Sanat Eğitimi

Sanat eğitimi yukarıda  yazmış olduğum gibi sadece sanatçı yetiştirme ya da sadece öğrencileri yaratıcı yapma amacı ile verilmemektedir.Sanat eğitiminin en genel amacı her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmektir. İnsanların tabii ki sanatsal yeteneklerini geliştirme amacı da taşımaktadır ama bu sanat eğitimin tek bir amacı olduğu düşüncesini doğrulamaz.Bu yetenekleri geliştirirken insanların düşüncelerinden sanat eserleri yaratmalarını sağlamak amacı da taşıyan sanat eğitimi kişilere eleştirel kişilik  kazandırabilmeyi,bilinçli  estetik değerlere sahip olabilmeyi,özgün düşünmeyi,özgür çalışmayı,denemeyi ve üretmeyi,kendilerini ifade edebilecekleri sanatsal uygulamalar yapmalarını ve bu sayede  sanata değer vermelerini,sanatın gerekliliğine inanmalarını ve sanata ve sanatçıya saygı duyulmasını hedeflemiştir.

Bu amaçlarını gerçekleştirirken sanatsal grup çalışmalarında karşılıklı sevgi ve saygının oluşmasını sağlamakta,yardımlaşma,dayanışma,hoşgörü,bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincini de kazandırmaktadır.Kişiler bilinçlenerek sanattan zevk almaya başlamaktadırlar.Farklı kültürlerden,farklı yörelere ait geleneksel temalar  bu grup çalışmalarıyla kaynaşarak kültürel zenginlikler algılanmakta,bu zenginlik öğrenilmekte ve takdirle karşılanmaktadır.

Sanat eğitiminin amaçlarına göz attığımızda bu eğitimin niçin gerekli olduğunu daha iyi anladığımızı düşünüyorum . İnsanların yeteneklerini geliştirmek,her alanda yaratıcı olmalarını sağlamak , anında ve yerinde karar  vermelerini , değerlendirme yapabilmelerini,sonuç alma yeteneklerini geliştirmek açısından sanat eğitimi çok önemlidir.Ayrıca hayal etmek,hayalleri yansıtmak,kültürel  zenginliği keşfetmek ve vurgulamak  için  de  bizlere fırsatlar sunmaktadır.Ve sanat eğitimi kimler içindir sorumuzun cevabı da amaçlarımızın içerisinde gizlidir aslında . Sanat eğitimi İNSANLAR içindir .Ve bence fiziki ve ruhsal gelişimini tamamlayan her  birey mutlaka sanat eğitimi almalıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir